Daşary işler ministriniň orunbasary Ali Bageri Kani, Huseýin Abdollahian aradan çykandan soň Eýranyň daşary işler ministrliginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji wezipesine bellendi.
“Eýranyň Daşary işler ministri Huseýin Amir Abdollahian aradan çykandan soň, hökümet geňeşiniň razylygy bilen ýerine ýetiriji ministr wezipesine Ali Bageri saýlandy” diýlip, IRNA habarlar gullugy habar berdi.