Ertir, ýagny 1-nji iýunda şenbe gününde UEFA-nyň iň uly klub ýaryşy Çempionlar Ligasynyň çempiony belli bolar. Germaniýanyň «Borussiýa Dortmund» bilen Ispaniýanyň «Real Madrid» toparlarynyň arasyndaky final duşuşygy Londondaky «Wembley» stadionynda geçiriler. Aşgabat wagty bilen ýarygijede (00:00) başlanjak oýna sloweniýaly Slawko Winçiç eminlik eder.

«Borussiýa Dortmund» topary 3-nji gezek finalda oýnasa, «Real Madrid» üçin bu görkeziji 18-e deňdir. «Borussiýa Dortmund» 1 (1997), «Real Madrid» 14 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022) gezek UEFA Çempionlar Ligasynyň kubogyny eýeledi. «Borussiýa Dortmund» finala çenli geçiren 12 duşuşygynyň 7-sinde (3 deňlik, 2 ýeňliş), ýeňlişsiz finala çykan «Real Madrid» 8-sinde ýeňiş gazandy (4 deňlik).

Iki topar mundan öň UEFA-nyň ýaryşlarynda 14 gezek gabatlaşdylar. Şolarda «Borussiýa Dortmund» 3, «Real Madrid» 6 gezek ýeňiş gazanyp, 5 oýun deňlikde tamamlandy. Gollarda «Real Madridiň» 24 goluna nemes kluby 19 top bilen jogap berdi.

Duşuşykda «Borussiýa Dortmund» ýeňiş gazansa, geljek möwsümde Germaniýadan 6 klub Çempionlar Ligasyna gatnaşar. «Real Madrid» ýeňse, klub hem-de toparyň tälimçisi Karlo Ançelotti tarapyndan birnäçe rekordlar täzelener.