USAID-iň Häzirki zaman hünärleri ösdürmek taslamasy (YDA) Türkmenistanda halkara hünär sertifikasiýasyny geçirmek ulgamyny işläp düzmek we ornaşdyrmak boýunça maksatnamalary bilelikde amala aşyrmakda hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän ýerli kompaniýalary we guramalary çagyrýar. üçin mü

Hyzmatdaşlyk ýaşlara Türkmenistanyň zähmet bazarynda iň köp isleg bildirilýän hünärleri öwrenmek we şol hünärler boýunça halkara serfikasiýasyny almak mkinçilikleri döretmäge gönükdiriler.

Gyzyklanma bildirýän taraplar şu linkde onlaýn-formany 2024-nji ýylyň iýun aýynyň 20-de sagat 14.00 çenli dolduryp bilerler: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnTv9PdgRz3nmUNhp_nOH42wPHiW6tP47EqsepfpxASGd9Uw/viewform