Germaniýanyň guramaçylygynda geçiriljek Ýewropa çempionatynyň öňüsyrasynda ýer eýeleriniň düzüminden bir futbolçy şikesi zerarly milli topardan ugradyldy. “Bawariýanyň” 20 ýaşyndaky ýarymgoragçysy Aleksandar Pawlowiç tonzillit (bokurdak mäzleriniň çişmesi) sebäpli çempionata gatnaşyp bilmez. Tälimçi Ýulian Nagelsmann Pawlowiçiň ornuna “Borussiýa Dortmundyň” ýarymgoragçysy Emre Jany düzüme çagyrdy. Emre Jan şu wagta çenli 43 gezek Germaniýanyň ýygyndysynda çykyş edip, 1 goly derwezä girizdi.