17-nji Ýewropa çempionatynyň umumy baýrak gaznasy 331 million ýewro deňdir. 24 toparyň hersine gatnaşany üçin 9,25 million ýewro berler. Gazanylan her ýeňşe 1 million, alnan deňme-deňlik üçinem 500 müň ýewro tölener. 1/8 finalyna çykan toparlara 1,5 million ýewro, çärýek finala galanlara 2,5 million ýewro, ýarym finala çykanlara-da 4 million ýewro berler. Çempionlygyň baýragy-da 8 million ýewro diýlip kesgitlenildi. Çempion bolan ýygyndy toparçadaky ähli duşuşygynda ýeňiş gazansa, olaryň umumylykda aljak pul baýragy 28,25 million ýewro möçberinde bolar. Finalda utulan topar wise-çempion hökmünde finala çenli gazananlaryň üstüne ýene-de 5 million ýewro alar.