Düýn badalga ýer eýeleri Germaniýanyň Şotlandiýany uly hasaply ýeňşi bilen badalga alan EURO 2024-iň 2-nji gününde janköýerlere 3 duşuşyk garaşýar. Olaryň ilkinjisi Wengriýa bilen Şweýsariýa bolup, olar yklym çempionatynda birinji gezek duşuşarlar. Duşuşyk 18:00-da sloweniýaly Slawko Winçiçiň jürlewügi bilen başlap, ol Kölndäki “RheinEnergieStadion”-da oýnalar. Iki topar mundan öň 46 gezek duşuşyp, wengerler 30, şweýsarlar 11 duşuşykda ýeňiş gazandy.

Günüň 2-nji duşuşygynda Ispaniýa bilen Horwatiýa duşuşar. 21:00-daky oýun Berlindäki “Olympiastadion”-da geçiriler we oýunda angliýaly Maýkl Oliwer jürlewük çalar. Iki topar Ýewropa çempionatynyň çäginde bassyr 4-nji gezek duşuşarlar. Toparçalarda 2012-nji ýylda Ispaniýa 1-0, 2016-njy ýylda Horwatiýa 2-1, 2020-nji ýylda-da 1/8 finalda Ispaniýa goşmaça wagtda 5-3 ýeňipdi. Umumylykda öňki 10 oýnuň 5-sinde ispanlar ýeňiş gazanyp, horwatlar 3 duşuşykda üstün çykdy.

Futbol baýramçylygynyň 2-nji gününiň 3-nji duşuşygynda Italiýa bilen Albaniýa özara güýç synanyşar. Mundan öňki 4 oýunda-da garşydaşyny ýeňen soňky çempion Italiýanyň Albaniýa bilen geçirjek duşuşygynda germaniýaly Feliks Swaýer emin bolar. 00:00-da başlanjak duşuşyk Dortmunddaky “Westfalenstadion”-da oýnalar.