Uzak gelejekde adamlar telefonlardan ýüz öwrerler hem-de beýni implantlarynyň kömegi bilen gepleşerler. Meşhur işewür Ilon Mask geljegi şeýle çaklaýar, ol bu barada özüniň jemgyýetçilik ulgamyndaky sahypasynda ýazdy. “Geljekde telefon bolmaz, diňe “Neuralink” bolar” diýip, işewür belledi. Ozal habar berlişi ýaly, “Neuralink” kompaniýasynyň “Telepathy” atly täze döreden enjamy eýesine smartfony pikiriň güýji bilen dolandyrmaga mümkinçilik berýär.