Ýo­ka­ry tiz­lik­li ulag­la­ryň az san­ly­sy­ny çy­kar­ma­gy bi­len ta­nal­ýan «Fer­ra­ri» kom­pa­ni­ýa­sy 2025-nji ýy­la çen­li il­kin­ji elekt­rou­la­gy­ny ön­dür­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. Su­per­kar ön­dü­ri­ji­si­niň il­kin­ji elekt­rou­la­gy­nyň ba­ha­sy­nyň 500 müň ýew­ro bol­jak­dy­gy bel­le­nil­ýär. Mag­lu­mat­la­ra gö­rä, ital­ýan bren­di bu mo­de­li ön­dür­mek üçin aý­ra­tyn za­wod gu­rar. Hä­zir­ki wagt­da «Fer­ra­ri» ulag­la­ry or­ta­ça, 350 müň ýew­ro­dan sa­tyl­ýar. «Porsche» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň «Taycan» at­ly elekt­rou­la­gy bolsa 100 müň ýew­ro tö­we­re­gi ba­ha­dan sa­tyl­ýar. Ge­çen ýyl «Fer­ra­ri» 14 mü­ňe go­laý aw­tou­lag sat­dy. Kom­pa­ni­ýa­nyň elekt­rou­lag çy­kar­ma­gy bi­len bu gör­ke­zi­ji­niň 20 mü­ňe ýet­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar.

Aý­gö­zel RE­JE­PO­WA,
Türk­me­nis­ta­nyň Döw­let ener­ge­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.