Şanhaýda 4-7-nji iýul aralygynda emeli aň boýunça VII Bütindünýä maslahaty geçirildi. Çärä bütin dünýäden 500-den gowrak myhman gatnaşdy. Maslahayň dowamynda iki müň töweregi innowasion önümler bilen tanyşdyryldy. Olaryň arasynda adamsypat robotlar, uçarmansyz awtoulaglar we dronlar bar.