BAE-de arheologlar gadymy şäheriň harabalyklaryny tapdylar, olar muny arap çeşmelerinde agzalýan, ýitirilen Tuam şäheri bolmagy mümkin diýip hasaplaýarlar. Açyş Umm-el-Kuweýn sebitindäki Al-Sinniýa adasynda ýüze çykaryldy. VI asyrda Tuam şäheri gülläp ösüpdir.