Şweýsar startapy “Sirius Aviation” öz işläp taýýarlan futuristik uçarynyň nähili boljakdygyny görkezdi. 28 ýelpewaç bilen enjamlaşdyrylan “CEO Jet” uçary dikligine uçup-gonup, tizligini sagatda 515 kilometrde ýetirip biler. Ol wodorod ýangyç elementlerinde işlär diýip, “New Atlas” ýazýar.