Türki halklaryň medeniýeti halkara guramasynyň (TÜRKSOÝ) Türkiýe Respublikasynyň Bursa şäherinde bu şäheriň häkimligi bilen bilelikde gurnamagynda 2024-nji ýylyň 7-12-nji iýuly aralygynda geçirilýän «Altyngaragöz» atly 36-njy Bütindünýä halk tanslarynyň bäsleşigine gatnaşmak üçin, ýurdumyzyň döredijilik topary Türkiýe Respublikasyna iş saparyna iberildi.
Çeşme: medeniyet.gov.tm