Mähriban çagalar, eziz körpeler! Şu kitapçada “Zaman-Türkmenistan” gazetinde dürli ýyllarda çap edilen dünýä edebiýatyna degişli hekaýadyr ertekiler ýerleşdirilen. Bu hekaýalar siziň söz baýlygyňyzyň artmagyna, aň we zehin taýdan kämilleşmegiňize ýardam eder.