Is­pa­ni­ýa­nyň “Wil­ýar­re­al” to­pa­ry­nyň tej­ri­be­li ýa­rym­go­rag­çy­sy San­ti Ka­sor­la kar­ýe­ra­sy­ny BAE-de do­wam et­di­rer. Ol ýur­duň “Al-Sadd” to­pa­ry­nyň ha­ta­ry­na go­şul­dy. 35 ýaş­ly ýa­rym­go­rag­çy arap klu­by bi­len 1+1 ýyl­lyk şert­na­ma bag­laş­dy. Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, “Al-Sadd” to­pa­ry­na Ka­sor­la­nyň Is­pa­ni­ýa­nyň mil­li ýy­gyn­dy­syn­da­ky ozal­ky to­par­da­şy Ha­wi Her­nan­des tä­lim ber­ýär. 3 dür­li dö­wür­de “Wil­ýar­re­al­da” oý­nan Ka­sor­la “Rek­rea­ti­wo Hu­el­wo”, “Ma­la­ga” hem-de en­çe­me ýyl­lap “Ar­se­nal” to­par­la­ryn­da çy­kyş et­di. Ka­sor­la Is­pa­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­syn­da-da 81 du­şu­şyk­da 15 pök­gi­ni der­we­zä gi­riz­di.