2015-nji ýyl­dan bä­ri «Por­to­da» çykyş edip gelýän we ge­çen ýy­lyň maý aýyn­da ýü­re­gin­den ejir çe­ken (in­farkt bo­lan) ispaniýaly meşhur derwezeçi Iker Ka­sil­ýas bu ha­dy­sa­dan 14 aý soň,
fut­bol bi­len hoş­laş­ýan­dy­gy­ny res­mi ýag­daý­da be­ýan et­di. Kar­ýe­ra­sy bo­ýun­ça «Re­al Mad­rid» hem-de «Por­to» klub­la­ryn­da oý­nan 39 ýaş­ly der­we­ze­çi Is­pa­ni­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy bi­len 1 ge­zek Dün­ýä Ku­bo­gy­ny,
2 ge­ze­gem Ýew­ro­pa­nyň çem­pi­on­ly­gy­ny ga­zan­dy. Ol «Re­al Mad­rid­de» 725, «Portoda» bolsa 156 du­şu­şyk ge­çir­di. Ol «Re­al Mad­rid­de» 19, «Por­to­da» 5 ku­bok ga­zan­dy.