1893 – Germaniýanyň “Ştutgart” (Ştutgart) futbol topary esaslandyrylýar.

1909 – Ispaniýanyň “Lewante” (Walensiýa) futbol topary esaslandyrylýar.

1963 – Italiýaly futbolçy Roberto Donadoni dünýä inýär. 

1972 – Münhen Olimpiadasynda basketbol boýunça erkekleriň arasyndaky finalda ozalky SSSR bilen ABŞ-nyň ýygyndylary duşuşýar. Çekeleşikli geçen oýun 51:50 hasap bilen ruslaryň ýeňşi bilen tamamlanýar. Taryhdaky ýatdan çykmajak duşuşyklaryň biri bolan bu oýunda soňky 3 sekunda amerikanlar 50:49 öňde barýarka, ruslar ahyrynda ýeňiş gazanmagy başarýar. 

1973 – Italiýa “Gran Prisini” 4-nji orunda tamamlan Jeki Stýuwart yzly-yzyna 3-nji gezek F1-iň çempionlygyny gazanýar.

1985 – Horwatiýaly ýyldyz futbolçy Luka Modriç dünýä inýär.

1989 – Rumyniýanyň paýtagty Buharestiň “Stýaua” (häzirki ady FCSB) topary milli çempionatda 104 oýundan soň, ilkinji gezek ýeňilýär. Soňky gezek 1986-njy ýylyň iýyn aýynda utulan “Stýaua” 104 duşuşykdan soň, şäherdeşi “Dinamodan” asgyn gelýär.

1990 – “Amerika Açyk” tennis ýaryşynyň finalynda amerikaly Pit Sampras watandaşy Andre Agassiden 3:0 üstün çykyp, ilkinji “Uly tuwulga” kubogyny gazanýar.

1991 – Braziliýaly futbolçy Oskar dünýä inýär.

2006 – “Amerika Açyk” tennis ýaryşynyň finalynda russiýaly Mariýa Şarapowa belgiýaly Žýustin Enin-Ardeni 2:0 hasabynda ýeňip, bu bäsleşikdäki ilkinji çempionlygyny gazanýar.