Möwsümiň 4-nji “Uly tuwulga” ýaryşy “Amerika açyk” tennis bäsleşigi tamamlandy. Nýu Ýorkda geçirilen 140-njy “Amerika Açyk” tennis ýaryşynda erkekleriň arasynda awstriýaly Dominik Tim, zenanlardan ýaponiýaly Naomi Osaka ýeňiş gazandy.

4 sagat 5 minutlap dowam eden finalda Dominik Tim germaniýaly Aleksander Zwerewi 3:2 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Çekeleşikli geçen oýnuň 1-2-nji setlerinde 27 ýaşly Tim 6:2 we 6:4 hasaplar bilen garşydaşyndan asgyn geldi. Ýöne soňlugy bilen, özüni dürsän Tim 3-nji setde 6:4 hasabynda ýeňiş gazandy. 4-nji setde-de 6:3 üstün çykan Tim umumy hasaby deňlemegi başardy. 5-nji setde ýeňijini taý-brek kesgitläp, 7:6 öňe saýlanan Dominik Tim taryhy ýeňiş gazandy. Bu onuň “Uly tuwulgalardaky” ilkinji, umumylykda-da 17-nji ATP çempionlygydyr. Galyberse-de, Tim soňky 71 ýylda finalda ilkinji 2 setde utulyp, soňlugy bilen, ýeňiş gazanmagy başaran ilkinji tennisçi hökmünde taryha girdi. 23 ýaşyndaky Zwerewe ilkinji “Uly tuwulga” finalynda çempionlyga golaýlan hem bolsa, ahyrynda ýeňiş gazanmak başartmady.

Zenanlaryň arasyndaky finalda ýaponiýaly Naomi Osaka bilen belarusly Wiktoriýa Azarenka duşuşdy. Duşuşygyň 1-nji setinde tejribeli Azarenka 6:1 hasabynda ýeňiş gazandy. Ýöne ondan soňky 2 setde 6:3 hasaplar bilen garşydaşyndan üstün çykan 22 ýaşly Naomi Osaka 2018-nji ýyldan soň, “Amerika Açykdaky” 2-nji çempionlygyna mynasyp boldy. Ol 1994-nji ýyldan bäri 1-nji setde utulyp, çempionlyk gazanan ilkinji zenan tennisçi hökmünde hasaba alyndy. Bu onuň 3-nji “Uly tuwulga” kubogy bolup, ol geçen ýylda “Awstraliýa Açykda” ýeňiş gazanypdy. Şeýle-de, bu ýeňiş Osakanyň karýerasyndaky 6-njy WTA çempionlygydyr. “Awstraliýa Açygyň” 2 gezek çempiony Azarenka 2012-nji we 2013-nji ýyllardan soň, 3-nji sapar “Amerika Açyk” tennis ýaryşynyň finalynda utuldy.