Merkezi edarasy ABŞ-da ýerleşýän Emeli aňy ösdürilmegiň jemgyýeti “Adamzadyň bähbidi üçin emeli aň baýragyny” gowşurdy. Bu baýraga emeli aňdan peýdalanyp, keselleriň anyklanmagy we olary bejergi etmek üçin derman işläp taýýarlamak üçin iş alyp barýan professor Rejina Barzilaý mynasyp boldy. Massaçussets tehnologiýa uniwersitetiniň Kompýuter bilimi we emeli aň laboratoriýasynda zähmet çekýän professora bu baýrak bilen bir hatarda 1 million dollar sylag berildi. 2014-nji ýyldan bäri bu ugurda iş alyp barýan professoryň bu ugurda eden işleri ABŞ-da, Şwesiýada we Taýwanda geçirilen synaglarda şowly netije berdi we ulanylyp başlandy. Ilkinji gezek berilýän baýrak ylym-bilim ugurlaryndan berilýän Nobel hem-de kompýuter bilimlerinden berilýän Turing baýraklary ýaly, emeli aň ugrundaky ösüşleri höweslendirmek maksady bilen döredildi.