6-njy oktýabrda fizika boýunça 2020-nji ýylyň Nobel baýragy Rojer Penrouze, Reýnhard Gýunsele we Andrea Geze berildi. Baýragyň ýarysy iňlis fizigi we matematigi Rojer Penrouze berlip, beýleki ýarysyny nemes astrofizigi Reýnhard Gýunsel we amerikan astronomy Andrea Gez öz aralarynda paýlaşjakdygy mälim edildi. Baýragyň internet sahypasyndaky metbugat üçin beýanatda Nobel baýragynyň eýesi Rojer Penrouziň umumy otnositellik nazaryýetini derňemek üçin özboluşly matematiki usullary oýlap tapandygy aýdylýar. Rojer Penrouz gara deşikleriň emele gelmeginiň otnositellik nazaryýetiniň ygtybarly çaklamasy bolup durýanlygynyň üstüni açdy. Baýrak alanlar Reýnhard Gensel we Andrea Gez hem öz gezeginde Akmaýanyň ýolunyň merkezindäki ýyldyzlaryň orbitalary tarapyndan dolandyrylýan göze görünmeýän has uly jisimi tapdylar.