“Sotheby’s” kompaniýasynyň Gonkongda geçiren auksionynda 102 karatlyk göwher 15,7 million dollara satyldy. Bilermenler birkemsiz gymmat bahaly daşyň arzan satylandygyny belleýärler. Internet arkaly geçirilen auksionda satylan göwheriň 2018-nji ýylda Kanadada tapylan 271 karatlyk göwherden kesilip alnandygy mälim edildi. Auksion öýi 13 sentlik bahadan satuwa çykarylan göwheri söwdalaşyga telefon arkaly gatnaşan kolleksiýaçynyň satyn alandygyny habar berdi. Kolleksiýaçynyň Maiko atly gyzy bar eken. Şol sebäpli onuň göwhere “Maiko Star” diýip at goýandygy mälim edildi. Mundan ozal 2017-nji ýylda 163 karatlyk göwher oturdylan kolýe Ženewada geçirilen auksionda 33,7 million dollara satylypdy. Angoladan tapylan 404 karatlyk bir daşdan kesilip alnan bu göwheri kimiň alandygy mälim edilmändi. Şol ýyl 19 karatlyk kiçijik, seýrek duş gelýän gülgüne reňkli göwher 42,3 million dollara satylypdy. Bu daş karat başyna (2,6) iň gymmat bahadan satylan gymmatly daş bolupdy.