1916 – Meksikanyň “Amerika” (Mehiko Siti) futbol topary esaslandyrylýar.

1968 – Meksikanyň paýtagty Mehiko Sitide IXX tomusky Olimpiýa oýunlaryna badalga berilýär. Bu Latyn Amerikada geçirilen ilkinji Olimpiada bolýar. Norma Enriketa Basilio Satelo Olimpiýa alawyny tutaşdyrýar we ol bu ugurda ilkinji zenan hökmünde hasaba alynýar.

1975 – Amerikaly, basketbolçy, ýeňil atletikaçy Marion Jons dünýä inýär.

1999 – Amerikaly meşhur basketbolçy, 1 duşuşykda 100 utuk geçiren ýeke-täk oýunçy Wilt Çemberleýn 63 ýaşynda aradan çykýar.

2003 – Futbol boýunça zenanlaryň arasyndaky Dünýä Kubogynyň finalynda Germaniýanyň ýygyndysy goşmaça wagtda Şwesiýany 2-1 ýeňýär.

2019 – Keniýaly Eliud Kipçoge Awstriýanyň paýtagty Wenada geçirilen marafonda 1 sagat 59 minut 40 sekuntlyk görkeziji bilen ýeňiji bolýar. Ol marafon ylgawynda 2 sagatdan öň pellehana ilkinji türgen bolýar.