Hemmäniň sabyrsyzlyk bilen garaşýan “El Klasiko” duşuşygynyň geçiriljek wagty mälim edildi. Möwsümiň ilkinji “El Klasikosy” 24-nji oktýabrda “Kamp Nouda” geçiriler. “La Ligada” 7-nji tapgyryň çäklerinden oýnaljak bu duşuşyk Aşgabat wagty bilen 19:00-da başlar.