Dünýäniň iň köp tomaşa edilýän duşuşyklarynyň biri hasaplanýan “El Klasiko” derbisi şu gün nobatdaky gezek oýnalar. 2009-2018-nji ýyllar aralygyndaky “El Klasiko” duşuşyklarynda bäsdeşlik çür depä çykypdy. Ronaldonyň “Ýuwentusa” gaýtmagyndan soň, az-kände bäsdeşligi peselen ýaly duýulýan hem bolsa, “El Klasiko” hemişe “El Klasikodyr”. Bu günki oýunda “Barselona” ezeli bäsdeşi “Real Madridi” “Kamp Nouda” kabul eder. Aşgabat wagty bilen 19:00-da başlanjak duşuşyk iki toparyň arasyndaky 245-nji resmi oýun bolar. Bu duşuşykda “Türkmenistan sport” teleýaýlymy arkaly göni ýalymda görkeziler. “La Ligadaky” 181-nji oýun bolup, diňe milli çempionaty göz öňünde tutanymyzda “Real” 73, “Barselona” 72 duşuşykda ýeňiş gazandy. 35 oýun deňlikde tamamlandy. Gollarda iki topar hem 288 gezek tapawutlandy. 

Umumy resmi duşuşyklarda iki topar hem 96 gezek ýeňiş gazandy. 52 “El Klasiko” duşuşygynda bolsa, ýeňiş gazanan bolmady. Resmi duşuşyklarda geçirilen gollarda 405-399 “Real” öňde.  Resmi däl duşuşyklar goşulanda, şu günki oýun 278-nji “El Klasiko” bolar. “Barselona” 115, “Real” 100 gezek ýeňiş gazandy.

“El Klasikoda” iň köp meýdança çykan futbolçy “Real Madridiň” kapitany Serhio Ramos (44 oýun), iň köp gol geçiren futbolçy bolsa Lionel Messidir (26 gol).

Iki toparyň arasyndaky iň uly tapawutly ýeňiş 1943-nji ýylyň 19-njy iýunynda hasaba alyndy. Ispaniýanyň Şa Kubogy ýaryşynda “Real” 11-1 hasabynda ýeňýär. “Barselona” 1950-nji ýylda “Realy” 7-2 utup, “El Klasiko” taryhyndaky iň uly hasaply ýeňşini gazanýar.  

Toparlaryň arasyndaky ilkinji duşuşyk 1902-nji ýylyň 13-nji maýynda oýnalýar we “Barselona” 3-1 ýeňýär. Olaryň arasyndaky iň soňky oýunda bolsa, “Real Madrid” 2-0 hasabynda ýeňiş gazanýar.