Mäh­ri­ban ça­ga­lar! Öz sag­ly­gy­ňy­zy go­ra­mak üçin öý­de, mekdepde we köp­çü­lik ýer­le­rin­de ber­jaý edil­me­li düz­gün­le­riň kä­bi­ri­ni si­ziň dyk­ga­ty­ňy­za ýe­tir­ýä­ris. Bu düz­gün­le­re berk eýer­se­ňiz, di­ňe aras­sa, ter­tip­li bol­mak bilen, sag­ly­gy­ňy­zy hem go­rar­sy­ňyz.
Köp­çü­lik ýer­le­rin­de – du­ral­ga­da, jem­gy­ýet­çi­lik ula­gy­na mü­ne­ni­ňiz­de, synp­da, ara­kes­me­de agyz-bu­run ör­tük­le­ri­ni ta­la­ba­la­ýyk ýag­daý­da da­ky­nyň!
Agyz-bu­run ör­tük­le­ri­ni wagt­ly-wag­tyn­da çal­şyň!
Köp­çü­lik ýer­le­rin­de howp­suz ara­çä­gi saklaň!
Aras­sa­çy­lyk ka­da­la­ry­ny berk ber­jaý ediň! Mek­de­be ba­ranyňyz­da, da­şar­dan öýe ge­leniňiz­de, haý­sy­dyr bir se­bäp bi­len eli­ňi­z ha­pa­la­nan­da des­si­ne ýu­wuň!
Ma­hal-ma­hal eli­ňi­zi, ýü­zü­ňi­zi sa­byn­lap ýuw­ma­gy unut­maň!
Gün­de azyn­dan iki ge­zek, ag­şam ýat­maz­dan öň, er­tir­lik­den soň, şeý­le hem öý­den çyk­maz­dan ozal di­şi­ňi­zi çot­ga­lap ýuw­ma­gy en­dik edi­niň!
Ýa­ny­ňyz­da he­mi­şe zy­ýan­syz­lan­dy­ryş se­riş­de­le­ri­ni gö­te­riň, ge­rek bo­lan ha­la­tyn­da olar­dan peý­da­la­nyň. Egin-eşik­le­ri­ňi­ziň we äh­li okuw es­bap­la­ry­ňy­zyň he­mi­şe aras­sa bol­ma­gy­na üns be­riň!
Ho­wa­nyň ma­ýyl wag­ty açyk ho­wa­da ge­ze­lenç ediň!