Belgiýada auksiona çykarylan kepderi 1,6 million ýewro satyldy. Hat ibermek üçin okadylan we eldekileşdirilen guşy hytaýly bir işewür satyn aldy. Işewüriň geçen ýyl hem şeýle kepderi satyn alandygy mälim edildi. Brýugge şäheriniň Berlaar şäherçesinde kepderi ösdürip ýetişdirýän 76 ýaşly Gaston fan de Wuwer 444 kepderini satuwa çykardy. Auksion onlaýn ýagdaýda geçirildi. Bilermenler jemi 444 kepderi üçin jemi 4 million 180 müň ýewro baha kesdiler. Gymmat bahadan satylan New Kim atly poçtalýon kepderi üçin 1 million 320 müň ýewro başlangyç baha kesilipdi. Bu kepderini “Kaier Industrial Group” atly kompaniýanyň ýolbaşçysy Sing Weý satyn aldy. Kepderiniň ugry tapmakda ökdedigi we tohumlyk hökmünde ulanmaga amatlydygy sebäpli gymmada satylandygy mälim edildi.