Golliwudyň meşhur ýyldyzlaryndan, “Dedpul” filminiň aktýory Raýan Reýnolds bilen prodýuser hem-de ssenariçi Rob MakElhenni Angliýanyň gadymy futbol toparlaryndan “Wrekshem” klubuny 2,5 million dollara satyn aldy. 156 ýyllyk taryhy bolan klub häzirki wagtda Angliýanyň 5-nji ligasynda çykyş edýär. Klubuň täze eýeleri gadymy topary has ýokarky orunlara çykarmagy maksat edinýändiklerini habar berdi. Toparyň janköýerler bolsa, klubda boljak täze özgertmelere sabyrsyzlyk bilen garaşýandyklaryny beýan etdiler.