“B” liganyň toparçalaryna seretsek, 1-nji toparçadan Awstriýanyň, 2-nji toparçadan Çehiýanyň, 3-nji toparçadan Wengriýanyň hem-de 4-nji toparçadan Uelsiň ýygyndylary ýokary liga, “A” liga çykmagy başardylar. Demirgazyk Irlandiýanyň, Slowakiýanyň, Türkiýäniň hem-de Bolgariýanyň milli toparlary-da “C” liga düşen toparlar boldy.

“C” ligadan ýokary liga çykan toparlar Garadagyň, Ermenistanyň, Sloweniýanyň hem-de Albaniýanyň ýygyndylary bolup, olar indiki Milletler Ligasy ýaryşynda “B” liga wekilçilik ederler. Farer adalarynyň hem-de Gibraltaryň ýygyndylary-da “D” liganyň toparçalarynda 1-nji orny eýeläp, “C” ligada çykyş etmäge hukuk gazandylar. “C” liganyň toparçalarynda iň soňky orny eýelän toparlaryň ikisi – Estoniýa bilen Kipr, Moldowa bilenem Gazagystanyň ýygyndylary özara goşmaça duşuşyklardan soň, utulanlar “D” liga düşerler.

UEFA Milletler Ligasynda 6 oýunda iň köp gol geçiren futbolçy norwegiýaly Erling Hollann boldy. Ol 6 gezek tapawutlanyp, 5 gol geçiren Romelu Lukaku hem-de ysraýylly Eren Zahawiden öňe saýlandy.