Wengriýanyň paýtagty Budapeştde geçirilen Halkara suwda ýüzmek ligasynyň soňky gününde 2 dünýä rekordy goýuldy. Amerikaly ýüzüji Kaeleb Dressel erkekleriň arasynda kebelekleýin 100 metr hem-de erkin usulda 50 metr ýüzmek bäsleşikleriniň final tapgyrynda dünýä rekordlaryny täzeledi. Ol kebelekleýin 100 metr ýaryşynda 47,78 sekuntda pellehana gelip, Günorta afrikaly Çad Le Klosuň 2016-njy ýylda goýan 48,08 sekuntlyk rekordyny öz adyna geçirdi. Şeýle-de ol erkin usulda 50 metr ýüzüş ýaryşyny 20,16 sekuntda tamamlap, geçen ýylky öz rekordyny (20,24 sekunt) ösdürmegi başardy.