2021-nji ýylyň ilkinji gününde Ýer togalagynda 371,504 çaga dünýä indi. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda işleýän ÝUNISEF mälim etdi. ÝUNISEF-iň maglumatlaryna görä, Täze ýylyň ilkinji güni Hindistanda 60 000, Hytaýda 35,600,  Nigeriýada 21,400-den gowrak bäbek  dünýä inipdir. Şeýle-de Pakistanda 14,161, Indoneziýada 12,336, Efiopiýada 12,006, ABŞ-da 10,312, Müsürde 9455, Bangladeşde 9 236, Kongo Demokratik Respublikasynda 8,640 çaga dünýä indi. ÝUNISEF-iň bilermenleri 2021-nji ýylda 140 million bäbek dünýä iner diýip çaklaýar.