ABŞ-nyň Kongresiniň Senaty we Wekiller palatasy bilelikdäki maslahatynda demokrat Jozef Baýdeniň 3-nji noýabrda ýurtda geçirilen Prezident saýlawlaryndaky ýeňşini tassyklady. Ýurtda saýlanan Prezidentiň tassyklanmagy üçin azyndan 270 saýlaw wekiliniň sesini almagy bilen şertlendirilýär. Bu maslahatda geçirilen saýlawda Jozef Baýden 206 ses alyp, amerikan administrasiýasynyň indiki başlygy hökmünde doly tassyklady. Baýdeniň kasam kabul edişlik dabarasy 20-nji ýanwarda, Waşingtonyň Kapitol baýrynda ýerleşýän Kongresiň binasynda guralar.