Günorta Amerikanyň Çempionlar ligasy bolan Libertadores kubogynyň 1-nji finalçysy belli boldy. Braziliýanyň “Palmeiras” topary öz meýdançasynda “Riwer Pleýtden” 2–0 utuldy. Argentin toparyna ýeňiş getiren gollary Rohas (29) bilen Borre (44) derwezä girizdi. Ýöne myhmançylykda gazanylan bu ýeňiş argentin toparyna finala çykmak üçin ýeterlik bolmady. Sebäbi 1-nji oýunda “Palmeiras” myhmançylykda 3–0 hasabynda ýeňiş gazanypdy. Şeýlelikde, “Palmeiras” 5-nji gezek finala çykdy. 1 gezek kubogy eýelän toparyň finaldaky garşydaşy şu gijeki “Santos”–“Boko Huniors” duşuşygyndan soň belli bolar. 1-nji duşuşykda hasap açylmandy.