Germaniýanyň Kubogy ýaryşynda garaşylmadyk waka boldy. Kubogyň soňky 2 ýylynyň eýesi, kubogy iň köp gazanan “Bawariýa” 1/16 finalda ýaryşdan çykdy. Münhenliler “Bundesliga II”-niň wekili “Holstein Kiel” toparyndan penaltilerden soň utulyp, iň gowy 16 toparyň hataryna goşulyp bilmedi. 1-nji ýarymy 1-1 deňlikde gutaran oýunda 2 gezek öňe saýlanan “Bawariýa” üstünligini saklama başartmady. 14-nji minutda Gnabri “Bawariýa” öňe saýlasa, 37-nji minutda Bartels hasaby deňledi. 47-nji minutda Sane “Bawariýany” ýeňe öňe çykardy. Ýöne 90+5-nji minutda Wahl hasaby deňlemegi başardy. Goşmaça wagtda-da hasap üýtgemedi. Oýundan soňky penalti urgularynda “Bawariýa” 6–5 asgyn gelip, kubok ýaryşy bilen wagtyndan juda ir hoşlaşdy. Şunlukda, “Bawariýa” 20 ýyldan soň ilkinji sapar 3-nji tapgyra çykyp bilmedi.