Italiýanyň çempionaty “Serie A”-da 18-nji tapgyrda 2 derbi oýnaldy. “Italia” derbisinde “Inter” öz meýdançasynda “Ýuwentusdan” 2–0 hasabynda üstün çykyp, 1 oýny artykmaç birinji orna beýgeldi. “Intere” ýeňiş getiren gollary Widal (12) bilen Barella (52) derwezä girizdi. Düýnki oýnalan duşuşyklaryň birinde “Napoli” öz meýdançasynda “Fiorentinany” kabul edip, garşydaşyny 6-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Ýer eýelerine ýeňiş getiren gollary Insinýe (2), Demme, Lozano, Zielnski hem-de Politano derwezä girizdi.

Hepdäniň anna güni oýnalan Rim derbisinde “Lasio” ezeli bäsdeşi “Romany” 3–0 hasabynda ýeňmegi başardy. “Serie A”-da 3 duşuşyk golsuz tamamlandy. 18-nji tapgyr şu gijeki “Kaliari”–“Milan” duşuşygy bilen tamamlanar.