Fransiýanyň “Marsel” topary “Napoliniň” polşaly hüjümçisi Arkadiuş Miligi transfer etdi. 26 ýaşyndaky hüjümçi fransuz kluby bilen 1,5 ýyllyk şertnama (kärendesine) gol çekişdi. Bu şertnama tamamlananyndan soň “Marsel” topary polşaly hüjümçini 8–12 million ýewro töläp transfer edip biler. Milik “Gornik Zabrze”, “Baýer”, “Augsburg”, “Aýaks” ýaly toparlarda oýnady. Ol “Napolide” 122 duşuşykda 48 gol geçirdi.

* * *

Moskwanyň “Spartak toparynyň russiýaly hüjümçisi Aleksandr Kokorin mundan soň karýerasyny Italiýanyň “Fiorentina” klubunda dowam etdirer. Oýunçynyň transferi bilen baglanyşykly klublar özara ylalaşdylar. 29 ýaşyndaky hüjümçiniň täze kluby bilen 3,5 ýyllyk şertnama baglaşandygy habar berilýär. Transferiň beýleki maglumatlary häzirlikçe belli däl.

* * *

Italiýanyň “Milan” topary “Çelsiniň” iňlis goragçysy Fikaýo Tomorini öz düzümine goşdy. Italýan topary 23 ýaşyndaky goragçy bilen möwsümiň ahyryna çenli kärendesine şertnama baglaşdy. “Milan” kluby Tomorini möwsümiň ahyrynda 28 million ýewro berip, ymykly transfer edip biler.