Dürli elektron enjamlary we öý-hojalyk tehnikalaryny öndürýän LG kompaniýasynyň smartfon önümçiligini ýatyryp biljekdigi mälim edildi. Soňky ýyllarda smartfon bazarynda ýüze çykan bäsdeşlik kompaniýanyň smartfonlaryna bolan islegi azaldypdyr. Koreý brendi soňky wagtlarda “LG Wing 5G” we “LG Rollable” ýaly täze modelleri çykarandygyna garamazdan, garaşylan netijäni alyp bilmedi. Geçen ýylyň soňky aýynda LG smartfonlarynyň bazarda 1,7 paýa eýedigi mälim edilipdi.