Irlandiýaly MMA söweşijisi Konor MakGregor alty aýlap uruşlara gatnaşyp bilmez.  Geçen dynç güni Dastin Porýe bilen geçirilen tutluşykda sag aýagyndan şikes alan MakGregor garşydaşynyň urgularynyň zarply bolandygyny belläp geçdi.  Tutulşykdan soň metbugat ýygnagyna gatnaşan Konor MakGregor  häzirlikçe dynç almak isleýändigini aýtdy. 32 ýaşly MakGregor MMA-da 22 gezek ýeňiş gazandy. 5 gezek asgyn gelen MakGregor karýerasynda ilkinji sapar nokaut bilen ýeňlişe sezewar boldy.