Is­pa­ni­ýa­nyň Ues­ka we­la­ýa­ty­nyň Le­si­na oba­syn­dan müň ýaş­ly dub 2021-nji ýyl­da Ýew­ro­pa aga­jy hök­mün­de saý­lan­dy. Bäs­le­şik­de ýe­ňi­ji bo­lan dub, je­mi 104,264 ses al­dy. Ikin­ji ýer 78,210 ses bi­len Ita­li­ýa­da ösüp otu­ran çy­nar aga­jy­na, üçün­ji ýe­ri bol­sa 66,026 ses bi­len ga­dy­my da­gys­tan çy­nar aga­jy­na (Rus­si­ýa) be­ril­di. Is­pan du­by­nyň be­ýik­li­gi 16 metr, dia­met­ri 7 metr, kö­le­ge­si­niň meý­da­ny 615 ine­dör­dül metr. Baý­rak bu bäs­le­şi­gi 10 ýyl bä­ri alyp bar­ýan Daş­ky gur­şaw hyz­mat­daş­ly­gy bir­le­şi­gi ta­ra­pyn­dan wir­tu­al da­ba­ra­da yg­lan edil­di.