Wi­se-pre­zi­dent bo­lup iş­län Sa­mia Has­san Su­lu­hu, döw­let Baş­tu­ta­ny Jon Ma­gu­fu­li ara­dan çy­kan­dan soň Tan­za­ni­ýa­nyň al­tyn­jy Pre­zi­den­ti we­zi­pe­si­ne gi­riş­di. Bu ba­ra­da Tan­za­ni­ýa­nyň “The Citi­zen” ga­ze­ti ha­bar ber­ýär. Da­ba­ra Tan­za­ni­ýa­nyň iň uly şä­he­ri Dar-es-Sa­lam­da Pre­zi­dent ka­bul­ha­na­syn­da ge­çi­ril­di. Sa­mia Su­lu­hu ýur­duň ta­ry­hyn­da döw­let Baş­tu­ta­ny we­zi­pe­si­ne gir­şen il­kin­ji ze­nan bol­dy.
Tan­za­ni­ýa­nyň bä­şin­ji Pre­zi­den­ti Jon Ma­gu­fu­li 17-nji mart­da Dar-es-Sa­lam­da ýü­rek ýet­mez­çi­li­gi se­bäp­li 62 ýa­şyn­da ara­dan çyk­dy. Tan­za­ni­ýa­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da, döw­let Baş­tu­ta­ny we­zi­pe­si­ne gi­ri­şen 61 ýaş­ly Sa­mia Su­lu­hu, man­da­tyň äh­li möh­le­ti gu­tar­ýan­ça – 2025-nji ýy­lyň ahy­ry­na çen­li bu we­zi­pä­ni do­wam et­di­rip bi­ler.
Sa­mia Has­san Su­lu­hu Zan­zi­bar ada­syn­da do­gul­dy we sy­ýa­sy kar­ýe­ra­sy­na 2000-nji ýyl­da ýer­li Par­la­men­te saý­la­nan­dan soň baş­la­dy. 2015-nji ýyl­da Jon Ma­gu­fu­li Tan­za­ni­ýa­da­ky şol wagt­ky ge­çi­ri­len Pre­zi­dent saý­law­la­ryn­da ony wi­se-pre­zi­dent hök­mün­de saý­la­dy.