Hä­zir­ki dö­wür­de adam­lar «dört di­wa­ryň» ara­syn­da köp gal­ýar­lar. Ol hem köp san­ly kyn­çy­lyk­la­ry döredýär. Şo­nuň üçin açyk ho­wa­da ge­ze­lenç etmek dür­li se­bäp­le­re gö­rä peý­da­ly­dyr. Bu ýe­ňil fi­zi­ki iş­jeň­lik, göz­ler üçin dynç al­mak we be­de­ni kis­lo­rod bi­len iý­mit­len­dir­mek babat­da örän uly äh­mi­ýe­te eýe­dir. Te­bi­gat hakyn­da oý­lan­mak kö­şeş­di­ri­ji, güýç­len­di­ri­ji häsiýete eýe bolup, hat­da akyl bo­zul­ma­la­ry­nyň dö­re­mek how­pu­ny […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş