HABAR / SELJERME UEFA Çempionlar ligasyna diňe 4 ýurtdan 4 topar gatnaşyp bilýär. Şolaryň biri-de Italiýa bolup, şu möwsümde “Serie A”-dan “Ýuwentus”, “Atalanta”, “Lasio” hem-de “Inter” wekilçilik etdi. “Wekilçilik etdi” diýmegimiziň sebäbi, häzirki wagtda italýan toparlarynyň hiç biri-de ýaryşy dowam etdirenok. Başgaça aýdylanda çärýek finalda italýan topar galmady. Soňky gezek 2015/16 möwsüminde şeýle waka bolupdy. […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş