Katar 2022 Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyrynyň Ýewropa zolagynda “J” toparçada garaşylmadyk netije hasaba alyndy. Ýewropa çempionatyndan soň milli ýygyndydaky tälimçiligini taşlajakdygyny habar beren Germaniýanyň tälimçisi Ýoahim Löwüň şägirtleri toparçalara Islandiýany 3-0 utup, ýeňiş bilen başlapdy. Soňra Rumyniýany Gnabriniň ýeke-täk goly bilen ýeňen nemesler düýnki duşuşykda öz meýdançasynda Demirgazyk Makedoniýadan 2-1 asgyn geldi. Makedonlara ýeňiş getiren gollary Goran Pandew (45+2) bilen Elif Elmas (85) derwezä girizdi. Nemesleriň ýeke-täk goluny-da penaltiden Ilkaý Gündogan (63 p) öz adyna ýazdyrdy. Bu ýeňliş olaryň Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyrlaryndaky soňky 20 ýyldaky ilkinji ýeňlişi bolup, olar soňky gezek 2001-nji ýylda ýeňlipdiler. Şol bir wagtyň özünde bu olaryň Dünýä Kubogynyň saýlama tapgyrynyň taryhyndaky 3-nji ýeňlişi bolup, Germaniýanyň ýygyndysy mundan ozal, 1985-nji ýylda Portugaliýadan 1-0, 2001-nji ýylda-da Angliýadan 5-1 utulypdy.

ERMENISTANYŇ ÝYGYNDYSYNDAN ŞOWLY BAŞLANGYÇ

Toparçada 3 oýunda 9 utuk toplan Ermenistanyň ýygyndysy birinji orunda barýar. Olar Lihtenşteýni 1-0, Islandiýany 2-0, Rumyniýany-da soňky minutlarda geçiren 2 goly bilen 3-2 hasabynda ýeňdi.