Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli şu ýyla süýşürilen Tokio 2020 tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagyna 100 gün galdy. Diňe ýerli janköýerleriň gatnaşmagyna geçiriljek 33-nji tomusky Olimpiýa oýunlarynyň alawynyň gezelenji häzirki wagtda ýurduň dürli künjeklerinde dowam edýär. Tomusky Olimpiýa oýunlary 23-nji iýulda başlap, 8-nji awgustda tamamlanar.

Oýunlara gatnaşjak türgenler sportuň 33 görnüşi boýunça özara bäsleşerler. Olaryň arasynda karate, dyrmaşmak, sörfing, skeýtbording sportlary Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasynda ilkinji gezek orun alar. Beýsbol bilen softbol bolsa täzeden Olimpiýa oýunlarynyň maksatnamasyna girizilipdi.