UEFA Çempionlar ligasynda ýarym finalyň 2-nji duşuşygynda PSŽ bilen “Mançester Siti” Parižde duşuşdy. Çekeleşikli geçen oýunda myhmanlar 2-1 hasabynda ýeňiş bilen dolandy. Birinji ýarymda erjel oýun görkezen ýer eýeleri 15-nji minutda Markiniosyň kelle urgusy bilen geçiren goly esasynda öňe saýlandy. Duşuşygyň ikinji ýarymynda myhmanlar has şowly çykyş edip, 2 gezek tapawutlandylar. 64-nji minutda Kewin De Bruýneniň jerime meýdançasynyň içine gönükdiren topy hiç kime degmän derwezä girip, oýunda hasap deňlendi. Bu goldan 7 minutdan soň, has takygy, Riýad Mahrez jerime urgusyndan gol geçirip, toparyny öňe saýlady. Duşuşygyň 78-nji minutynda PSŽ-niň ganaly ýarymgoragçysy Geýe eden juda gödek hereketi üçin gyzyl kart aldy. Şeýlelikde, 2-1 hasabynda ýeňiş bilen dolanan “Mançester Siti” Stambulda oýnaljak finalyň bosagasyndan ilkinji ädimini ätdi.

* Braziliýaly goragçy Markinios portugaliýaly Kristiano Ronaldo hem-de fransiýaly Antuan Grizmanndan soň yzly-yzyna iki möwsümde UÇL-de çärýek we ýarym final oýunlarynda tapawutlanan 3-nji futbolçy boldy.

* PSŽ-li Idrissa Geýe UÇL-de bir möwsümde 2 gyzyl kart alan 7-nji futbolçy boldy.

* “Mançester Siti” şu möwsümde UÇL-niň çäginde ýeňilmän gelýär.

* Jogap duşuşygy 4-nji maýda oýnalar.