Ispaniýanyň çempionaty “La Ligada” “Barselona” myhmançylykda “Walensiýadan” 3-2 üstün çykdy. Çekeleşikli geçen oýunda biri-birinden owadan gollar derwezä girizildi. Katalonlara ýeňiş getiren gollaryň 2-sini Lionel Messi öz adyna ýazdyrdy. Ol 2-nji goluny jerime urgusyndan geçirdi. Bu gol Lionel Messiniň “Barselonadaky” jerime urgularynda geçiren 50-nji goly diýmekdir. Şeýle-de ol 1-nji goluň öňüsyrasynda penaltini dürs urup bilmän, derwezeçiden gaýdan topy başagaýlykda derwezä urmagy başardy. Şeýlelikde, Lionel Messi 29-njy gezek penaltini dürs geçirip bilmedi. Ol bu ugurda Kristiano Ronaldo bilen deňleşdi. Messniň penaltiden geçiren gollarynyň sany 132-ä, Ronaldonyňkylar bolsa 170-e deňdir.

Bu ýeňişden soň “Barselona” çempionlyk ýaryşyny dowam etdirip, katalonlar indiki tapgyrda, 8-nji maýda sanawyň lideri “Atletiko Madrid” bilen “Kamp Nouda” duşuşar.