Ýene-de laýyk bir aýdan başlanjak Ýewropa çempionatynda gatnaşýan ýygyndylaryň tälimçileri toparlaryň giňeldilen düzümlerini mälim edip başlady. Ukraina bilen Wengriýanyň ýygyndylarynyň düzümi belli bolupdy. Şu gün bolsa, Russiýanyň milli ýygyndysynyň tälimçisi Stanislaw Çerçesow 30 oýunçydan ybarat düzümi mälim etdi. Çagyrylan 30 futbolçynyň 4-si 1-nji oýunda düzümden çykarylar.

DERWEZEÇILER: Ýuriý Dýupin, Andreý Lunew, Matweý Safonow, Anton Şunin

GORAGÇYLAR: Georgiý Džikiýa, Igor Diweýew, Mario Fernandes, Roman Ýewgenýew, Ýuriý Žirkow, Wýaçeslaw Karawaýew, Fedor Kudrýaşow, Ilýa Samoşnikow, Andreý Semenow

ÝARYMGORAGÇYLAR: Dmitriý Barinow, Rifat Jemaletdinow, Maksim Muhin, Aleksandr Golowin, Arsen Zaharýan, Daniil Fomin, Roman Zobnin, Alekseý Ionow, Daler Kuzýaýew, Andreý Mostowoý, Magomed Ozdoýew, Denis Makarow, Alekseý Mirançuk, Denis Çeryşew

HÜJÜMÇILER: Artýum Dzýuba, Anton Zabolotnyý, Aleksandr Sobolew.