EURO 2020-de “D” toparçada çykyş etjek Horwatiýanyň milli ýygyndysynyň hem giňeldilen düzümini toparyň tälimçisi Zlatko Daliç mälim etdi. 26 oýunçydan ybarat bolan düzümde Modriç, Perişiç, Rebiç, Kramariç, Lowren, Brozowiç ýaly belli futbolçylar bar. Tälimçi bulardan başga-da 8 oýunçydan yabarat ätiýaçdaky oýunçylaryň hem sanawyny mälim etdi. Esasy düzümdäki oýunçylarda ýüze çykan şikes we beýleki ýagdaýlardan soň, tälimçi şol 8 oýunçylyk ätiýaçdaky futbolçylardan özüne geregini esasy düzüme goşar.

DERWEZEÇILER: Lowre Kaliniç, Dominik Liwakowiç, Simon Sluga

GORAGÇYLAR: Domagoň Wida, Deýan Lowren, Şime Wrsalko, Borna Barişiç, Due Çaleta-Sar, Ýosip Ýuranowiç, Domagoý Bradariç, Mile Şkoriç, Ýoşko Gwardiol

ÝARYMGORAGÇYLAR: Luka Modriç, Mateo Kowaçiç, Marselo Brozowiç, Milan Badel, Mario Paşaliç, Nikola Wlaşiç, Luka Iwanuşes

HÜJÜMÇILER: Iwan Perişiç, Andreý Kramariç, Ante Rebiç, Ýosip Berkalo, Bruno Petkowiç, Miroslaw Orşiç, Ante Budimir

 

ÄTIÝAÇDAKYLAR: Filip Uremowiç, Nikola Moro, Marko Liwaýa, Toma Başiç, Marin Pongrawiç, Kristian Lowriç, Lowro Maýer, Iwisa Iwuşiç