Golaýda esaslandyrylan Angliýanyň “Premier Ligasynyň” Şöhratlylar zalynyň (Hall of Fame) agzalarynyň sany kem-kemden artýar. Ilkinji iki agza – Alan Şirer we Tierri Anriden soň, sanawa Erik Kantana, Roý Kin ýaly “Premier Ligada” uly üstünlikler gazanan ýyldyz futbolçylar goşulypdy. Şu gün bolsa, onuň düzümine ýene iki sany ýyldyz futbolçy sanawa alyndy. Karýerasynyň agramly bölegini “Çelside” geçiren angliýaly ýarymgoragçy Frank Lampard bilen “Arsenalda” oýnan gollandiýaly Dennis Bergkamp sanawa goşuldy. Lampard “Premier Ligada” 177 gol, Bergkamp bolsa 87 gezek tapawutlandy.

Öňümizdäki günlerde bu sanawa ýene-de birnäçe ýyldyzyň goşulmagyna garaşylýar.