Italiýanyň “Milan” topary “Serie A”-da 4-nji tapgyrda liderlige geçip, 21-nji tapgyra çenli birinji orunda galdy. 16-njy tapgyrda ilkinji gezek utulan “Milan” şu möwsümde 7 gezek ýeňlişe sezewar boldy. Şonça gezek hem  deňme-deň oýnan “Milanyň” gazanan ýeňişleri bolsa 24-e deňdir. Soňky ýyllaryň iň şowly netijesini gazanan “Milan” 7 ýyldan soň Çempionlar ligasynda çykyş etmäge hukuk gazandy.

“Milan” şol 7 ýeňlişiň 5-sini öz meýdançasynda aldy. Myhmançylykdaky 19 oýnunyň 2-sinde utulyp, 1-inde hem deňme-deň oýnan “Milan” 16 duşuşykda ýeňiş gazandy. Topar myhmançylykda 49 utuk toplady. Şeýlelikde, “Milan” myhmançylykda gazanan 16 ýeňşi bilen “Real Madrid” hem-de “Mançester Sitä” degişli rekordy gaýtaldy. “Real Madrid” 2011/12 möwsüminde, “Mançester Siti” bolsa 2017/18 möwsüminde myhmançylykda 16 oýunda ýeňiş gazanypdy.

Çempionlygy öz meýdançasyndaky oýunlarda elden giderdi

“Ýuwentusyň” yzly-yzyna gazanan 9 çempionlygyndan öň çempion bolan soňky topar “Milan” bolupdy. Möwsüme şowly başlap, öz meýdançasynda alnan ýeňlişlerden soň, çempionlygy şäherdeşine, ezeli bäsdeşi “Intere” aldyran “Milan” möwsümi 2-nji orunda tamamlamagy başardy. “Milan” öz meýdançasynda 5 gezek utulyp, 6 gezek hem deňme-deň oýnady we 57 utugyň 30-syny gazandy, 27-sini ýitirdi.  Başgaça aýdylanda, “Milan” çempionlygy öz meýdançasyndaky oýunlarda elden giderdi.