Germaniýanyň Eningen şäherindäki IBM kompaniýasynyň maglumat merkezinde ylmy-barlag institutlarynyň we Ýewropanyň öňdebaryjy kompaniýalary bilen bilelikde brifing geçirildi. Ýygnakda kompaniýanyň baş direktory Arwind Krişna “IBM Kwant System One” atly kwant kompýuterini çykarandygyny mälim etdi. 27 kubitlik prosessor iň ösen tehnologiýalaryň ulanylmagy bilen döredildi. Gyzmaýanlygy bilen tapawutlanýan kompýuter sessizligi we amallary gysga wagtda ýerine ýetirýänligi bilen tapawutlanýar. 2019-njy ýylyň sentýabrynda “Google” dünýäde ilkinji 54 kubitli prosessoryň döredilendigini habar beripdi.