Ýewropa çempionatynda toparçalaryň 2-nji aýlawy tamamlanyp, 3-nji aýlawyna-da badalga berildi. “A” toparçada Italiýanyň ýygyndysy Uelsi Matteo Pessinanyň 39-njy minutdaky ýeke-täk goly bilen 1-0 ýeňip, ýeňlişsiz, gol geçirtmezden, 1/8 finala toparçasayndan birinji bolup çykdy. Şeýlelikde, Italiýanyň ýygyndysy bassyr 30-njy duşuşygynda ýeňlişsiz tamamlap, 11-nji oýnunda-da gol geçirtmezden ýeňiş gazanmagy başardy (32-0). Italiýanyň ýygyndysy 30 oýunlap ýeňlişsiz dowam edip, bu ugurda öz rekordyny gaýtalady. Italýanlar 1930-njy ýyllarda iki gezek Dünýä Kubogyny gazandyran Wittorio Pozzonyň tälimçiliginde yzly-yzyna 30 oýunda ýeňilmändi. Italiýanyň ýygyndysy Ýewropa çempionatlarynda 3 oýunda-da gol geçirtmezden ýeňiş gazanyp, nobatdaky tapgyra çykan ilkinji topar boldy. Toparçada utulandygyna garamazdan Uelsiň ýygyndysy 2-nji ýeri eýeläp, 1/8 finala ýollanma almagy başardy.